Uredi

Razlika između j.d.o.o. i d.o.o.

InstantOffice

13.12.2023

Donijeti odluku o vrsti poslovnog subjekta koji želite osnovati može biti zbunjujuće. Važno je postaviti dobre temelje u početku kako biste imali olakšane poslovne procese u budućnosti. Odlučite li se za osnivanje firme putem InstantOfficea, naš tim će Vas savjetovati koji oblik poslovanja će najbolje odogovarati Vašim potrebama.

 Pogledajte razlike između j.d.o.o. i d.o.o. 

 • Iznos temeljnog kapitala            
 • d.o.o.   - Minimalno 20.000,00 kn
 • j.d.o.o. - Minimalno 10,00 kn*
 • Najniži nominalni iznos poslovnog udjela          
 • d.o.o.   - 200,00 kn
 • j.d.o.o. - 1,00 kn
 • Ulog     
 • d.o.o.   - u novcu, stvarima i/ili pravima
 • j.d.o.o. - isključivo u novcu
 • Broj osnivača   
 • d.o.o.   - Neograničeno
 • j.d.o.o. - 5 (pet)
 • Broj direktora  
 • d.o.o.   - Neograničeno
 • j.d.o.o. - 1 (jedan)
 • Osnivački akt  
 • d.o.o.   - Propisani samo obvezni dijelovi akta. U određenim slučajevima moguće ugovoriti odstupanja od odredbi Zakona o trgovačkim društvima (što je često povoljnije rješenje za osnivača)
 • j.d.o.o. - Obrazac akta propisan u cijelosti. Nisu dopuštena nikakva odstupanja od odredbi Zakona o trgovačkim društvima.
 • Isplata dobiti   
 • d.o.o.   - Moguća isplata cjelokupnog iznosa dobiti iskazane u godišnjim financijskim izvješćima, umanjeno za iznos gubitaka iz prethodnih godina.
 • j.d.o.o. - Obvezno je imati zakonske rezerve u koje se mora unijeti četvrtina iznosa dobiti iskazane u godišnjim financijskim izvješćima, umanjeno za iznos gubitaka iz prethodnih godina.*

* Da bi se omogućila slobodnija isplata dobiti i izbjeglo obvezu unosa četvrtine iznosa dobiti iskazane u godišnjim financijskim izvješćima (umanjeno za iznos gubitaka iz prethodnih godina), potrebno je povećati iznos minimalnog temeljnog kapitala tako da bude na razini onog za d.o.o. Ovo znači i potrebu promjene osnivačkog akta (a moguće i ostale dokumentacije) te pristup potpisivanju iste kod javnog bilježnika. Ovisno o opsegu promjena (npr. ako se j.d.o.o. mijenja u d.o.o.), moguće će biti potrebno prijaviti izmjene u javnim upisnicima (Registar poslovnih subjekata, Registar stvarnih vlasnika), banci te o tome obavijestiti sve poslovne partnere (to bi onda značilo i nužnu izmjenu pečata, memoranduma, poslovnih posjetnica i sl. (npr. kompletnog vizualnog identiteta)).


Kako osnovati firmu?

KLJUČ U RUKE - za osnivanje firme

Cijena osnivanja firme s InstantOffice timom

Kako mogu ubrzati postupak osnivanja firme?

Moram li imati ured da bih osnovao firmu?

Primjer postupka osnivanja firme u InstantOfficeu


Računovodstvne usluge

IT podrška

Porezno savjetovanje

Prijavite se na newsletter.